J-Inseneribüroo OÜ

Tatari 23/25 elu-ja büroohoone ehitus
Viru vangla ja arestimaja ehitus
Loo Keskkooli rekonstrueerimine
Otepää Gümnaasiumi rekonstrueerimine
Põlva Gümnaasiumi rekonstrueerimine